ข่าวประชาสัมพันธ์


ไปทำงานอยู่จ้าปิดเทอมนี้

โพสต์28 เม.ย. 2556 20:32โดยoraphin wanthip

28-29 เมษายน 2557 นี้ค่ะ

อบรมจัดทำเว็บไซด์โรงเรียน ของ สพป.ชย.1

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:45โดยโรงเรียน ชุมพลสวรรค์วิทยา

นางอรพิน  แว่นทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าอบรมวันที่ 24 เมษายน 2557

1-2 of 2