อบรมจัดทำเว็บไซด์โรงเรียน ของ สพป.ชย.1

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:45โดยโรงเรียน ชุมพลสวรรค์วิทยา
นางอรพิน  แว่นทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าอบรมวันที่ 24 เมษายน 2557